SUNNY TRIPOWER CORE1

29.00

Bền bỉ – Chắc chắn – Tích hợp.

Phù hợp cho nhiều loại dự án
• Công suất 50kw, phù hợp cho dự án nhỏ tới dự án 1MWP
• Tỷ lệ DC:AC=150%
• 06 MPPT độc lập, đảm bảo tối ưu hóa công suất
Thiết kế tích hợp
• Cực kỳ bền bỉ,
• Đứng được trên nền phẳng
• 12 strings đầu vào và có tùy chọn thiết bị chống sét AC và DC
Luôn có hàng dự phòng tại kho Solar SM
Categories: ,