SUNNY TRIPOWER 8.0 / 10.0

29.00

Giải pháp tối ưu cho hộ gia đình.

Thiết kế tinh gọn
• Công suất 8kW, 10kW nhưng chỉ nặng 20.5 kg
Đáng tin cậy:
• Hiệu suất cao
• Tỷ lệ DC:AC lên tới 150%
Dễ dàng lắp đặt
• Có thể lắp đặt chỉ với một người nhờ thiết kế gọn nhẹ 20.5 kg
• Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Commission và quản lý inverter qua Smartphone hoặc máy tính bảng dễ dàng
Luôn có hàng dự phòng tại kho Solar SM
Category: