SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

29.00 29.00

Người bạn đáng tin cậy cho các hộ gia đình.

Thiết kế tinh gọn
• 01 pha – công suất 5kw chỉ nặng 17.5 kg
Đáng tin cậy:
• Hiệu suất cao
• Tỷ lệ DC:AC lên tới 150%
Dễ dàng lắp đặt
• Có thể lắp đặt chỉ với một người nhờ thiết kế gọn nhẹ 17.5 kg
• Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Commission và quản lý inverter qua Smartphone hoặc máy tính bảng dễ dàng
Luôn có hàng dự phòng tại kho Solar SM
Categories: ,