SMA IM-20

Giải pháp quản lý và giám sát tối ưu cho dự án sử dụng SUNNY HIGHPOWER PEAK 1.

• Sử dụng cho Inverter SUNNY HIGHPOWER PEAK 1
• Quản lý tối đa lên tới 42 Inverter (tương ứng với 3.15MW)
• Kết nối với phần mềm LCS
• Dễ dàng lắp đặt
Category: