DATA MANAGER M powered by ennexOS

29.00

Thiết bị quản lý của tương lai.

Nhanh chóng và dễ dàng
• Commisioning nhanh chóng và dễ dàng
Linh hoạt
• Có thể được mở rộng linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu mới và thay đổi nhu cầu của khách hàng
Đáng tin cậy và thuận tiện
• Tuân thủ các yêu cầu tích hợp lưới quốc gia và quốc tế
• Phân tích chi tiết, hệ thống cảnh báo và báo cáo
• Giám sát thông số từ xa thuận tiện và an toàn cho tất cả các thiết bị được kết nối
Categories: , Tags: , ,