Category Archives: Sự Kiện

SMA BÁN RA 4,4 GW INVERTER CHỈ TRONG ĐẦU NĂM 2020

Nhà sản xuất Đức đã đảm bảo khoảng 60% doanh thu dự kiến ​​trong năm nay chỉ trong quý 1 năm 2020, nhưng vẫn bị lỗ ròng. Phần lớn nhu cầu của công ty trong giai đoạn này bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại thị trường năng lượng mặt trời ở Mỹ và châu Âu.