Category Archives: Nhà Cung Cấp

SMA Solar Technology Sở Hữa Hơn 1500 Bằng Sáng Chế Và Cuộc Chiến Bảo Vệ Tài Sản Trí Tuệ

SMA Solar Technology Sở Hữa Hơn 1500 Bằng Sáng Chế Và Cuộc Chiến Bảo Vệ Tài Sản Trí Tuệ

Trong gần 40 năm phát triển, SMA Solar Technology AG (SMA) đã phát triển các công nghệ tiên tiến góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự mở rộng ngành năng lượng tái tạo toàn cầu. Hơn 1.500 bằng sáng chế được cấp trên toàn thế giới và khoảng 450 ứng dụng công nghệ […]